Norsk Demopartyforening

Årsmøte 2022

Vi vil gjerne invitere alle som er interessert i å engasjere seg til å melde seg inn i foreningen, samt å stille på vårt årsmøte. På årsmøtet vil vi diskutere og velge nytt styre, samt gjennomgå årsberetningen og årsregnskapet for foreningen. Vi oppfordrer alle medlemmer til å delta og være med på å påvirke fremtiden til foreningen.

Årsmøtet vil avholdes 28. Desember klokken 20:00, og du kan delta på Jitsi.