Norsk Demopartyforening

Årsmøte 2023

Vi vil gjerne invitere alle som er interessert i å engasjere seg til å melde seg inn i foreningen, samt å stille på vårt årsmøte. På årsmøtet vil vi diskutere og velge nytt styre, samt gjennomgå årsberetningen og årsregnskapet for foreningen. Vi oppfordrer alle medlemmer til å delta og være med på å påvirke fremtiden til foreningen.

Årsmøtet vil avholdes 14. Desember klokken 21:00, og du kan delta på Jitsi.